Alutaguse SUKL, Avinurme SUKL ja Margus SUKL ühislaager Otepääl.


Suviste laagrite kuupäevad ja toimumiskohad:


2.-8. juuli 2012 - Pannjärve
23.-29. juuli 2012 - Otepää
21.-24. august 2012 - Jõulumäe (kuni M14)
21.-24. august 2012 - Kurgjärve (M15 ja vanemad)